افتخار ما،

تربیت هزاران متخصص

با مدرسه ارمغان آشنا شوید

دبستان غیردولتی پسرانه ارمغان به همت موسس ومدیریت جناب آقای محمد هادی حدادزاده کوچصفهانی به تاریخ  در شهررشت تاسیس گردید.
دبستان غیردولتی ارمغان به مدت  سال در ساختمان استیجاری واقع در سبزه میدان ناحیه یک رشت مشغول فعالیت بوده است پس از آن با خریداری مکان مدرسه در خیابان سعدی….زیرنظرناحیه دوآموزش وپرورش شهررشت تاکنون به فعالیت خودادامه داده است.
دبستان غیردولتی ارمغان به مدیریت مستقیم موسس آن وبا همکاری کادری مجرب از معلمین باسابقه ومدبروبازنشسته وهمچنین نیروهای خبره آزادبه همراهی وهمکاری معاونین ونیروهای خدماتی اداره می شود.
دستاورد هاوافتخارات دبستان غیردولتی پسرانه ارمغان دبستان غیردولتی ارمغان ازمدت تاسیس تاکنون توانسته فرزندان لایق، با استعداد و شایسته پرورش داده که نتیجه آن کسب قبول ۶۰ درصدی از دانش آموزان پایه ششم هرساله در آزمون های تیزهوشان جهت ورود به مدارس استعدادهای درخشان بوده است ؛ وسایر دانش آموزان درمدارس دیگر شهررشت
ازموفقیت های بزرگ. وچشمگیربرخوردار شده اند ؛که امروزه هریک مشغول تحصیلات عالیه دردانشگاه های معتبر ایران وسایر کشورهامی باشند.وچه بسا
فرزندانی که اکنون مردانی بزرگ یا مسوولیت های. بزرگتردر جامعه وهمچنین شهررشت مشغول خدمت هستند

محمد هادی حداد زاده

مدیر و موسس