مصاحبه مجتمع فنی گیلان سبز با جناب آقای حداد زاده، مدیر و موسس دبستان غیر دولتی پسرانه ارمغان

۱. در ابتدا خودتان را برای مخاطبین صفحه هوشمندسازی مدارس معرفی فرمایید. بنام هستى بخش جهان پروردگار جان و خرد محمد هادی حدادزاده کوچصفهانى هستم

ادامه مطلب