مجله مدرسه

آموزش رایگان بازاریابی، مدیریت، توسعه فردی و...

مصاحبه مجتمع فنی گیلان سبز با جناب آقای حداد زاده، مدیر و موسس دبستان غیر دولتی پسرانه ارمغان

۱. در ابتدا خودتان را برای مخاطبین صفحه هوشمندسازی مدارس معرفی فرمایید. بنام هستى بخش جهان پروردگار جان و خرد محمد هادی حدادزاده کوچصفهانى هستم ،متولد ١٣١۵،بازنشسته آموزش و پرورش،٣٠ سال خدمت و بعد از آن مدیر و موسس دبستان

ادامه مقاله

مطالب تصادفی